תמ"א 38 – איך נבחר את הקבלן?

תמ"א 38 היא עסקת מקרקעין מסובכת. בעסקה זו מעורבים מצד אחד כל דיירי הבניין ומנגד עומד הקבלן. תמ"א 38 היא עסקה כלכלית המניבה רווח כספי...